Česká a slovenská konference o skle 2022

 


Program   •   Důležité termíny   •   Registrace   •   Konferenční poplatek   •   Postery   •   Místo konání   •   Ubytování   •   Vědecký výbor   •   Organizační výbor   •   Kontakt


 

Česká a slovenská konference o skle je tradiční konferencí, jejímž cílem je zprostředkovávat společenská a odborná setkávání mezi členy České a Slovenské sklářské společnosti a dalšími zájemci o sklářskou tematiku. V rámci svého odborného programu představí hlavní směry sklářského výzkumu a vývoje a poskytne platformu pro komunikaci mezi skláři z akademické i průmyslové sféry. Součástí konference bude i společný program s Asociací sklářského a keramického průmyslu, kde budou diskutovány aktuální problémy v průmyslu a školství.

V rámci programu proběhne i 18. Konference o elektrickém tavení skla. Nosnými tématy budou celo-elektrické tavení, hybridní způsoby otopů sklářských pecí, snižování emisí skleníkových plynů a využití obnovitelných zdrojů elektrické energie.

 

Program


 

Program konference bude sestaven z jednotlivých tematických bloků. Ve spolupráci s Asociací sklářského a keramického průmyslu proběhne rovněž panelová diskuse k aktuálním tématům a výzvám výrobců skla. Páteř konference bude jako obvykle tvořená vyzvanými přednáškami od předních odborníků, které představí současný výzkum v oblasti skelných a amorfních materiálů. Součástí bude i posterová sekce, která umožní dalším zájemcům představit svůj výzkum, řešené problémy, anebo se pouze podělit se širokou sklářskou obci o své myšlenky. Nosná část programu proběhne v češtině a slovenštině, některé přednášky a postery však budou v angličtině.

Součástí konferenčního programu je Valná hromada České sklářské společnosti.

 

Důležité termíny


 

  • 31. srpna 2022 - včasná platba - snížený konferenční poplatek
  • 9. - 11. listopadu 2022 - konference

 

 

Registrace


 

[ Online registrační formulář ] 

V případě nejasností či nesnází kontaktujte Jana.Hurnikova@vscht.cz.

 

 

Konferenční poplatek


 

Konferenční poplatek zahrnuje obědy a občerstvení během konference, pronájem konferenčního sálu, společenský večer a další náklady spojené s pořádáním konference.

  včasná platba do 31. 8. 2022    po 31. 8. 2022
Studenti 3000 Kč  4000 Kč
Členové ČSS, SSS a ASaKP 4000 Kč 5500 Kč
Ostatní 5000 Kč 6500 Kč

 

Platbu bankovním převodem prosím identifikujte ve zprávě příjemci:

Organizace, Příjmení Jméno

nebo při platbě za více účastníků

Organizace, Příjmení(1) Jméno(1), Příjmení(2) Jméno(2), ...

 

Účet konference

Číslo účtu/kód banky: 5823933349/0800

Název účtu: Česká sklářská společnost, z.s.

Měna účtu: CZK

 

Pro úhrady v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ88 0800 0000 0058 2393 3349

Kód banky (BIC): GIBACZPX

 

Postery


 

Součástí konference bude také posterová sekce.

 

 

Místo konání a ubytování


 

Hotel Duo (www.hotelduo.cz) se nachází v severní části Prahy, v městské části Prosek a je dobře dostupný prostřednictvím MHD (trasa metra C, stanice Střížkov), nebo autem (v blízkosti dálnice D8). Hotel nabízí plné konferenční zázemí, včetně stravování, ubytování a společenských večeří.

 

 

Vědecký výbor


 

Ondrej Gedeon (předseda)

Aleš Helebrant

Vlastimil Hotař

Jaroslav Kloužek

Ladislav Koudelka

Marek Liška

Jan Macháček

Petr Mošner

 

 

Organizační výbor


 

Petr Beránek

Jana Hurníková

Dušan Galusek

Tadeáš Gavenda 

Ondrej Gedeon (předseda)

Jaroslav Kloužek

Jan Macháček

Marek Novák

Peter Vrábel

 

 

Kontakt


 

Jana Hurníková

Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha

Technická 5

166 28 Praha 6

Jana.Hurnikova@vscht.cz

Tel.: +420 220 444 134