Česká a slovenská konference o skle 2022

Novinky:
* Sborník příspěvků z konference lze stáhnout 
zde

 


Sborník příspěvků   •   Program   •   Důležité termíny   •   Registrace   •   Konferenční poplatek   •   Přednášky   •   Diskusní kulatý stůl   •   Postery   •   Recepce   •   Exkurze   •   Účastníci   •   Místo konání   •   Parkování   •   Ubytování   •  Kontakt


 

Česká a slovenská konference o skle je tradiční konferencí, jejímž cílem je zprostředkovávat společenská a odborná setkávání mezi členy České a Slovenské sklářské společnosti a dalšími zájemci o sklářskou tematiku. V rámci svého odborného programu představí hlavní směry sklářského výzkumu a vývoje a poskytne platformu pro komunikaci mezi skláři z akademické i průmyslové sféry. Součástí konference bude i společný program s Asociací sklářského a keramického průmyslu, kde budou diskutovány aktuální problémy v průmyslu a školství.

V rámci programu proběhne i 18. Konference o elektrickém tavení skla. Nosnými tématy budou celo-elektrické tavení, hybridní způsoby otopů sklářských pecí, snižování emisí skleníkových plynů a využití obnovitelných zdrojů elektrické energie.

 

Program


 

Program konference bude sestaven z jednotlivých tematických bloků. Ve spolupráci s Asociací sklářského a keramického průmyslu proběhne rovněž panelová diskuse k aktuálním tématům a výzvám výrobců skla. Páteř konference bude jako obvykle tvořená vyzvanými přednáškami od předních odborníků, které představí současný výzkum v oblasti skelných a amorfních materiálů. Součástí bude i posterová sekce, která umožní dalším zájemcům představit svůj výzkum, řešené problémy, anebo se pouze podělit se širokou sklářskou obci o své myšlenky. Nosná část programu proběhne v češtině a slovenštině, některé přednášky a postery však budou v angličtině.

Součástí konferenčního programu je Valná hromada České sklářské společnosti.

 

Časový rozvrh konference

9. 11. 2022
12:00 - 13:00   Registrace
13:00 - 13:10 Zahájení konference
13:10 - 13:40 Erik Muijsenberg
The future of Glass Melting, Electric or Hydrogen?

 

18. konference o elektrickém
tavení skla

 

Předsedající:
Jaroslav Kloužek, Richard Pokorný

13:40 - 14:10 Stuart Hakes
How does the glass industry decarbonise, how will furnaces change?
14:10 - 14:40 Lubomír Němec
Role toku taveniny při kontinuálním tavení skel
 
14:40 - 15:10 Miroslav Trochta
Simulation of batch motion and melting in industrial furnaces using method of discrete elements
15:10 - 15:40 Občerstvení
15:40 - 16:10 Martin Kubíček
Elektrické tavení na plynových pecích - provozní poznatky

 

18. konference o elektrickém
tavení skla

 

Předsedající:
Jaroslav Kloužek, Richard Pokorný

16:10 - 16:40 Josef Smrček
Celoelektrické tavení s nulovou uhlíkovou stopou a s minimálním množstvím čeřiv
16:40 - 17:10 Richard Pokorný
Vliv složení a vlastností kmene na rychlost tavení při vitrifikaci jaderného odpadu v elektrické tavící peci
17:10 - 17:40  
18:10 - 21:00 Exkurze do laboratoří technologie optických vláken, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR Průvodci:
Ivan Kašík, Jan Mrázek
 
10. 11. 2022
8:45 - 9:00   Registrace
9:00 - 9:30 Adam Hotař
Korozní odolnost slitin na bázi Fe3Al v bezolovnaté sklovině
Předsedající:
Vlastimil Hotař
9:30 - 10:00 Helena Krutská
Energetická budoucnost ve sklářství
 
10:00 - 10:30 Adam Giurg
Využití obnovitelné energie a využití vodíku jako nosiče energie v ČR z pohledu ORLEN UniCRE
10:30 - 11:00 Občerstvení
11:00 - 11:30 Jan Macháček
Konfokální mikroskopie korodovaného povrchu skla
Předsedající:
Ivan Kašík
11:30 - 12:00 Martina Šídlová
Sklo v betonu
12:00 - 12:30 Ondrej Gedeon
Povrch skla a jeho kvantifikace pomocí pokročilých analytických technik
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 16:15 Aktuální výzvy pro sklářský průmysl – energie, konkurence, inovace
(Jiří Kočárek, Milan Kucharčík, Petr Mazzolini, Jaroslav Seifrt ml.)

 

Diskusní ​kulatý stůl

Moderátor:
Petr Nový

Sklářské školství, věda a výzkum
(Pavel Kopřiva, Vlastimil Hotař, Pavel Mrknus, Aleš Helebrant)

 

Diskusní kulatý stůl

Moderátor:
Petr Nový

16:15 - 16:45 Občerstvení
16:30 -18:30 Posterová sekce  
19:30 - 24:00 Společenský večer
 
11. 11. 2022
 9:00 -  9:30 Ivan Kašík
Pokroky v oblasti optických vláken
Předsedající:
Aleš Helebrant
 
9:30 - 10:00 Kristýna Jílková
Elektrooptické sklo pro fotoniku
10:00 - 10:30 Jan Mrázek
Sklo-keramické luminofory pro krátkou a střední infračervenou oblast
10:30 - 11:00 Občerstvení
11:00 - 11:30 Vlastimil Hotař
Tavení skla laserem a možnosti jeho využití pro 3D tisk
Předsedající:
Aleš Helebrant
11:30 - 12:00 Mokhtar Mahmoud
Innovative Dye Sorbent Based on 3D Printing of Pharmaceutical Glass Waste
12:00 - 12:30 Mokhtar Mahmoud
Additive manufacturing of transparent and porous glass 3D structure
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 14:45 Valná hromada ČSS
14:45 - 15:15 Akansha Mehta
Potential of Inorganic Polymer-Oriented glass from foams to photocatalytic destructors for water treatment applications
Předsedající:
Lubomír Němec
 
15:15 - 15:45 Karolína Pánová
Koroze archeologického skla a modelování jejího průběhu
   
15:45 - 16:15 Ukončení konference

 

Přednášky


 

Všechny přednášky jsou vyzvané. Anotace některých přednášek lze nalézt zde.

Archiv přednášek a posterů ve formátu PDF lze stáhnout zde.
Zahrnuty jsou jen příspěvky, u kterých autoři neměli námitky proti zveřejnění.

 

Diskusní kulatý stůl


 

Okruhy otázek k tématům: "Aktuální výzvy pro sklářský průmysl – energie, konkurence, inovace" a "Sklářské školství, věda a výzkum" naleznete zde.

 

Důležité termíny


 

  • 20. září 2022 - včasná platba - snížený konferenční poplatek
  • 9. - 11. listopadu 2022 - konference

 

Registrace


 

[ Online registrační formulář ] 

V případě nejasností či nesnází kontaktujte Jana.Hurnikova@vscht.cz.

 

Účastníci


 

Průběžný seznam registrovaných účastníků naleznete zde.

 

Konferenční poplatek


 

Konferenční poplatek zahrnuje obědy a občerstvení během konference, pronájem konferenčního sálu, společenský večer a další náklady spojené s pořádáním konference.

  platba po 20. 9. 2022
Studenti 4000 Kč
Členové ČSS, SSS a ASaKP 5500 Kč
Ostatní 6500 Kč

 

Platbu bankovním převodem prosím identifikujte ve zprávě příjemci:

Organizace, Příjmení Jméno

nebo při platbě za více účastníků

Organizace, Příjmení(1) Jméno(1), Příjmení(2) Jméno(2), ...

 

Účet konference

Číslo účtu/kód banky: 5823933349/0800

Název účtu: Česká sklářská společnost, z.s.

Měna účtu: CZK

 

Pro úhrady v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ88 0800 0000 0058 2393 3349

Kód banky (BIC): GIBACZPX

 

Postery


 

Součástí konference bude také posterová sekce. Název posteru lze uvést do registračního formuláře.

Předběžný seznam posterů naleznete zde.

Postery budou umístěny na zdi, pomocí lepící hmoty. Velikost posteru do cca 90 x 120 cm. 

 

Recepce


 

Součástí konference je společenský večer - recepce. Recepce je zahrnuta v konferenčním poplatku a je tedy pro každého účastníka konference zdarma.

Pro účastníky bude zdarma jídlo a některé nápoje (víno a nealkoholické nápoje). Pivo a destiláty lze zakoupit extra. 

 

Exkurze


 

Pro zájemce nabízíme exkurzi do  laboratoří technologie optických vláken Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR. Více se dozvíte na tomto odkazu.

www.ufe.cz/cs/ceska-slovenska-konference-o-skle-2022-labtour

Přihlásit se na exkurzi lze:

  1. buď emailem na Jan.Machacek@vscht.cz
  2. nebo u registrace konference

 

Maximální kapacita je 20 účastníků (zatím je přihlášeno 16 účastníků). Doprava od hotelu Duo na místo exkurze a zpět bude zajištěna.

 

Místo konání a ubytování


 

Účastníci si mohou zajistit ubytování v místě konání konference v hotelu Duo (www.hotelduo.cz).

Ubytování si lze rezervovat pod tímto odkazem:
bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=3663283&hotelID=85417&LanguageID=18

Poznámka: Cena ubytování je za pokoj a noc. Zahrnuje snídani formou bufetu, WiFi připojení, parkování a DPH dle příslušné sazby. Cena nezahrnuje městský poplatek.

Hotel Duo se nachází v severní části Prahy, v městské části Prosek a je dobře dostupný prostřednictvím MHD (trasa metra C, stanice Střížkov), nebo autem (v blízkosti dálnice D8). Hotel nabízí plné konferenční zázemí, včetně stravování, ubytování a společenských večeří.

 

Parkování


 

Parkovat lze zdarma přímo na parkovišti hotelu Duo. U závory vjezdu na parkoviště odeberete lístek, který lze stornovat. U registrace konference obdržíte jednodenní lístek, kterým se prokážete u výjezdu z parkoviště.

 

Vědecký výbor


 

Ondrej Gedeon (předseda)

Aleš Helebrant

Vlastimil Hotař

Jaroslav Kloužek

Ladislav Koudelka

Marek Liška

Jan Macháček

Petr Mošner

 

 

Organizační výbor


 

Petr Beránek

Mykyta Borysenko

Jana Hurníková

Dušan Galusek

Ondrej Gedeon (předseda)

Jaroslav Kloužek

Jan Macháček

Vipin Mishra

Marek Novák

Peter Vrábel

 

 

Kontakt


 

Jana Hurníková

Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha

Technická 5

166 28 Praha 6

Jana.Hurnikova@vscht.cz

Tel.: +420 220 444 134