Česká a slovenská konference o skle 2022

Novinky:
* Byl zpřístupněn odkaz pro rezervaci ubytování v hotelu Duo. 
 >>>

* Pro zájemce nabízíme exkurzi do  laboratoří technologie optických vláken Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR.  >>>

 


Program   •   Důležité termíny   •   Registrace   •   Konferenční poplatek   •   Postery   •   Místo konání   •   Ubytování   •   Vědecký výbor   •   Organizační výbor   •   Kontakt   •   Exkurze


 

Česká a slovenská konference o skle je tradiční konferencí, jejímž cílem je zprostředkovávat společenská a odborná setkávání mezi členy České a Slovenské sklářské společnosti a dalšími zájemci o sklářskou tematiku. V rámci svého odborného programu představí hlavní směry sklářského výzkumu a vývoje a poskytne platformu pro komunikaci mezi skláři z akademické i průmyslové sféry. Součástí konference bude i společný program s Asociací sklářského a keramického průmyslu, kde budou diskutovány aktuální problémy v průmyslu a školství.

V rámci programu proběhne i 18. Konference o elektrickém tavení skla. Nosnými tématy budou celo-elektrické tavení, hybridní způsoby otopů sklářských pecí, snižování emisí skleníkových plynů a využití obnovitelných zdrojů elektrické energie.

 

Program


 

Program konference bude sestaven z jednotlivých tematických bloků. Ve spolupráci s Asociací sklářského a keramického průmyslu proběhne rovněž panelová diskuse k aktuálním tématům a výzvám výrobců skla. Páteř konference bude jako obvykle tvořená vyzvanými přednáškami od předních odborníků, které představí současný výzkum v oblasti skelných a amorfních materiálů. Součástí bude i posterová sekce, která umožní dalším zájemcům představit svůj výzkum, řešené problémy, anebo se pouze podělit se širokou sklářskou obci o své myšlenky. Nosná část programu proběhne v češtině a slovenštině, některé přednášky a postery však budou v angličtině.

Součástí konferenčního programu je Valná hromada České sklářské společnosti.

 

Předběžný časový rozvrh konference

 9. 11. 2022
13:00 - 13:10 Zahájení konference Registrace
13:10 - 15:10 Přednášky Předsedající 1
15:10 - 15:40 Občerstvení
15:40 - 17:40 Přednášky Předsedající 2  
 10. 11. 2022
 9:00 -  10:30 Přednášky Předsedající 3 Registrace
10:30 - 11:00 Občerstvení  
11:00 - 12:30 Přednášky Předsedající 4
12:30 - 14:00 Oběd    
14:00 - 16:15 Diskusní témata Moderátor 1-3  
16:15 - 16:45 Občerstvení    
16:30 -18:30 Posterová sekce    
19:30 - 24:00 Společenský večer
11. 11. 2022
 9:00 -  10:30 Přednášky Předsedající 5  
10:30 - 11:00 Občerstvení
11:00 - 12:30 Přednášky Předsedající 6  
12:30 - 14:00 Oběd    
14:00 - 14:45 Valná hromada ČSS
14:45 - 16:15 Přednášky Předsedající 7  
16:15 - 16:45 Občerstvení    
16:45 - 18:15 Přednášky Předsedající 8  
18:15 -18:30 Ukončení konference

 

Předběžný seznam přednášek

Anotace přednášek lze nalézt zde.

 

Povrch skla a jeho kvantifikace pomocí pokročilých analytických technik
Ondrej Gedeon, VŠCHT Praha

Possible improvements and tools to increase the glass quality in high quality soda lime- and crystal glasses
Joachim Gesslein, HORN Glass Industries AG

Využití obnovitelné energie a využití vodíku jako nosiče energie v ČR z pohledu ORLEN UniCRE
Adam Giurg, ORLEN UniCRE a.s.

How does the Glass Industry Decarbonise, how will furnaces change?
Stuart Hakes, FIC (UK) Ltd

Tavení skla laserem a možnosti jeho využití pro 3D tisk
Vlastimil Hotař, TUL Liberec

Korozní odolnost slitin na bázi Fe3Al v bezolovnaté sklovině
Adam Hotař, TUL Liberec

Role toku taveniny při kontinuálním tavení skel
Lubomír Němec, VŠCHT Praha

Pokroky v oblasti optických vláken
Ivan Kašík, Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR

Energetická budoucnost ve sklářství
Helena Krutská, EcoGlass, a.s.

Konfokální mikroskopie korodovaného povrchu skla
Jan Macháček, VŠCHT Praha

Potential of Inorganic Polymer-Oriented glass from foams to photocatalytic destructors for water treatment applications
Akansha Mehta, FunGlass Trenčín

Luminiscence skelných nanovláken dopovaných lanthanoidy
Martin Míka, VŠCHT Praha

Sklo-keramické luminofory pro krátkou a střední infračervenou oblast
Jan Mrázek, Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR

The future of Glass Melting, Electric or Hydrogen?
Erik Muijsenberg, GLASS SERVICE, a.s.

Vliv složení a vlastností kmene na rychlost tavení při vitrifikaci jaderného odpadu v elektrické tavící peci
Richard Pokorný, VŠCHT Praha

Celoelektrické tavení s nulovou uhlíkovou stopou a s minimálním množstvím čeřiv
Josef Smrček, -

Sklo v betonu
Martina Šídlová, VŠCHT Praha

Simulation of batch motion and melting in industrial furnaces using method of discrete elements
Miroslav Trochta, GLASS SERVICE, a.s.

 

Důležité termíny


 

  • 20. září 2022 - včasná platba - snížený konferenční poplatek
  • 9. - 11. listopadu 2022 - konference

 

 

Registrace


 

[ Online registrační formulář ] 

V případě nejasností či nesnází kontaktujte Jana.Hurnikova@vscht.cz.

 

 

Konferenční poplatek


 

Konferenční poplatek zahrnuje obědy a občerstvení během konference, pronájem konferenčního sálu, společenský večer a další náklady spojené s pořádáním konference.

  platba po 20. 9. 2022
Studenti 4000 Kč
Členové ČSS, SSS a ASaKP 5500 Kč
Ostatní 6500 Kč

 

Platbu bankovním převodem prosím identifikujte ve zprávě příjemci:

Organizace, Příjmení Jméno

nebo při platbě za více účastníků

Organizace, Příjmení(1) Jméno(1), Příjmení(2) Jméno(2), ...

 

Účet konference

Číslo účtu/kód banky: 5823933349/0800

Název účtu: Česká sklářská společnost, z.s.

Měna účtu: CZK

 

Pro úhrady v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ88 0800 0000 0058 2393 3349

Kód banky (BIC): GIBACZPX

 

Postery


 

Součástí konference bude také posterová sekce. Název posteru lze uvést do registračního formuláře.

Předběžný seznam posterů naleznete zde.

 

Exkurze


 

Pro zájemce nabízíme exkurzi do  laboratoří technologie optických vláken Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR. Více se dozvíte na tomto odkazu.

www.ufe.cz/cs/ceska-slovenska-konference-o-skle-2022-labtour

Přihlášku na exkurzi

  1. buď posílejte emailem na Jan.Machacek@vscht.cz
  2.  nebo hlaste u registrace konference

 

Místo konání a ubytování


 

Účastníci si mohou zajistit ubytování v místě konání konference v hotelu Duo (www.hotelduo.cz).

Ubytování si lze rezervovat pod tímto odkazem:
bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=3663283&hotelID=85417&LanguageID=18

Hotel Duo se nachází v severní části Prahy, v městské části Prosek a je dobře dostupný prostřednictvím MHD (trasa metra C, stanice Střížkov), nebo autem (v blízkosti dálnice D8). Hotel nabízí plné konferenční zázemí, včetně stravování, ubytování a společenských večeří.

 

 

Vědecký výbor


 

Ondrej Gedeon (předseda)

Aleš Helebrant

Vlastimil Hotař

Jaroslav Kloužek

Ladislav Koudelka

Marek Liška

Jan Macháček

Petr Mošner

 

 

Organizační výbor


 

Petr Beránek

Mykyta Borysenko

Jana Hurníková

Dušan Galusek

Ondrej Gedeon (předseda)

Jaroslav Kloužek

Jan Macháček

Vipin Mishra

Marek Novák

Peter Vrábel

 

 

Kontakt


 

Jana Hurníková

Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha

Technická 5

166 28 Praha 6

Jana.Hurnikova@vscht.cz

Tel.: +420 220 444 134