O nás

 

Česká sklářská společnost, z. s. (ČSS) je dobrovolná, odborná organizace, která sdružuje individuální a kolektivní členy sklářských oborů, bižuterie a dalších příbuzných oborů. Je samostatnou právnickou osobou s IČ 18382649. Patří mezi členy Českého svazu vědeckotechnických společností, z. s. (ČSVTS).

 

ČSS rozvíjí tvůrčí aktivity, schopnosti a znalosti svých členů. Pracuje v oblastech sklářské vědy, výzkumu, techniky, technologie, péče o životní prostředí, sklářské historie, umění, sklářského školství a v dalších směrech. Řídí se vlastními stanovami.

Zaměřuje se zejména na:

 • pořádání odborných konferencí, seminářů, přednášek, odborných kurzů a školení
 • klubovou činnost
 • péči o odborný tisk a vlastní ediční činnost
 • pořádání soutěží a udílení ocenění
 • konzultační, poradenskou a normalizační činnost
 • pořádání tematických zájezdů, studijních pobytů a stáží členů

 

Členství v ČSS

 • individuální členství – individuálním členem se může stát každý občan ČR, který se ztotožňuje s posláním ČSS a chce se na něm aktivně podílet. Členem se může stát rovněž občan cizího státu
 • kolektivní členství – kolektivním členem se může stát pobočka ČSS, právnická osoba – firma, ústav podporující cíle ČSS

 

Česká sklářská společnost má 261 členů, z toho 19 kolektivních (údaj k 1. 1. 2022).

 

Členství ČSS v národních a mezinárodních organizacích

 • Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky (www.askpcr.cz)
 • Mezinárodní sklářská komise ICG – International Commission on Glass (www.icglass.org)
 • Evropská společnost pro vědu a technologii skla ESG – European Society of Glass Science and Technology

 

Finančními prostředky ČSS jsou

 • příspěvky individuálních a kolektivních členů
 • dotace a příspěvky ČSVTS případně jiných orgánů, organizací a nadací
 • příjmy z vlastní odborné činnosti