O společnosti

Česká sklářská společnost, z. s. je dobrovolná, odborná organizace, která sdružuje individuální a kolektivní členy sklářských oborů, bižuterie a dalších příbuzných oborů. Je samostatnou právnickou osobou. Je členem Českého svazu vědeckotechnických společností. Činnost ČSS Rozvíjí tvůrčí aktivity,schopnosti a znalosti svých členů. Vyvíjí činnost na poli sklářské vědy, výzkumu, techniky, technologie, péče o životní prostředí, sklářské historie, umění, sklářského školství a v dalších směrech. Její činnost se řídí stanovami. Ve své činnosti je zaměřena zejména na:

 • pořádání odborných konferencí, seminářů, přednášek, odborných kurzů a školení,
 • klubovou činnost,
 • péči o odborný tisk a vlastní ediční činnost,
 • pořádání soutěží a udílení ocenění,
 • konzultační, poradenskou a normalizační činnost,
 • pořádání tématických zájezdů, studijních pobytů a stáží členů.

 

Členství ČSS

 • Individuální členství - Individuálním členem se může stát každý občan ČR, který se ztotožňuje s posláním ČSS a chce se na něm aktivně podílet. Členem se může stát rovněž občan cizího státu
 • Kolektivní členství - Kolektivním členem se může stát pobočka ČSS, právnická osoba - firma, ústav podporující cíle ČSS
 •  

Členství v národních a mezinárodních organizacích

 • Asociace sklářského a keramického průmyslu (e-mail: askper@pha.inecnet.cz; www stránky: www.askpcr.cz)
 • Mezinárodní sklářská komise ICG
 • Evropská společnost pro vědu a technologii skla ESG
 •  

Finanční prostředky, členské příspěvky a hospodaření Základními finančními prostředky ČSS jsou a) příspěvky individuálních a kolektivních členů b) dotace a příspěvky Českého svazu VTS případně jiných orgánů, organizací a nadací c) příjmy z vlastní odborné činnosti.