Členství v České sklářské společnosti

Výhody členství v České sklářské společnosti plynou z náplně její činnosti (viz o společnosti). Členům společnosti je navíc zdarma zasílán časopis České sklářské společnosti Sklář a keramik.

Přihlášky

 • Přihláška individuálního člena ČSS: [PDF] [DOC]
 • Přihláška kolektivního člena ČSS: [PDF]

  Formulář přihlášky lze vyplnit elektronicky a zaslat emailem na emailovou adresu sekretariátu.

 

Výše ročního členského příspěvku

 • individuální členství
  • individuální člen, člen výtvarné sekce a člen pobočky: 400 Kč
  • důchodce a student: 200 Kč
 • kolektivní členství
  • podnikatelský subjekt s 1 zaměstnancem: 400 Kč
  • podnikatelský subjekt do 25 zaměstnanců: 5000 Kč
  • podnikatelský subjekt od 26 do 250 zaměstnanců: 10000 Kč
  • podnikatelský subjekt nad 250 zaměstnanců: 20000 Kč
  • ostatní kolektivní členové (školy, muzea a pod.): 1000 Kč

 

Pravidla pro placení členských příspěvků 

Členské příspěvky jsou vždy splatné nejpozději do 30. dubna běžného roku, a to:

 • bezhotovostním bankovním převodem (případně poštovní poukázkou typu A) na účet ČSS 900937309/0800, variabilním symbolem je členské číslo v ČSS (platba v hotovosti není možná)

 

Při nezaplacení členského příspěvku může výbor pozastavit členovi výhody vyplývající z členství na dobu až 1 roku. Při opakovaném neplnění této povinnosti jej může zbavit členství. Finanční prostředky slouží k ekonomickému zajištění činnosti ČSS podle schváleného rozpočtu vždy na jeden kalendářní rok. Právo disponovat finančními prostředky mají pouze volené orgány a jimi pověření pracovníci na základě podpisového práva.