Konference a semináře

Plánované konference a semináře

  • 24. a 25.2. 2021 – Seminář doktorandů online – Anorganické nekovové materiály 2020, VŠCHT Praha. Spolupořádá ČSS. [web]

 

Minulé konference a semináře

 

  • 12. a 13.2. 2020 – Seminář doktorandů – Anorganické nekovové materiály 2020, VŠCHT Praha. Spolupořádá ČSS. [web]
  • 6.-10.9. 2020 – 14th International Conference on Solid State Chemistry (SSC 2020), Trečín. Pořádají přátelé z Trenčína. [web]
  • 12.-13. 11. 2020 – Česká a Slovenská konference o skle, Praha. Pořádá ČSS. [web]
  • 10. 9. 2019 – 17. Konference o elektrickém tavení skla [web]
  • 28.-30.5.2018 – 92. Glastechnische Tagung, Deutsche Glastechnische Gesellschaft, Bayreuth. Spolupořádá ČSS. [web]
  • 16.-21.9.2018 – 13th International Conference on Solid State Chemistry. Univerzita Pardubice. [web]
  • 13. září 2018 – XV. konference „Sklářské stroje“ a seminář „Kovy ve sklářských technologiích“. [web]
  • 7. 8. 2018 – Anorganické nekovové materiály 2018 – seminář doktorandů. Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha. Spolupořádá ČSS. [web]