Konference a semináře

 

Plánované konference a semináře         

 • 5.9. 2024 –  Konference „Sklo a světlo “ – osvětlovací a optické sklo, TU Liberec. Spolupořádá ČSS. [web] 

 

Minulé konference a semináře

 • 6.9. 2023 – Konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích, TU Liberec.  Spolupořádá ČSS. [web] 
 • 9.–11. 11. 2022 – Česká a slovenská konference o skle 2022, Praha. Pořádá ČSS. [web]
 • 9.–10. 2. 2022 – Seminář doktorandů – Anorganické nekovové materiály 2022, Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha. Spolupořádala ČSS. [web]
 • 24.–25. 2. 2021 – Seminář doktorandů online – Anorganické nekovové materiály 2021, Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha. Spolupořádala ČSS.
 • 6.–10. 9. 2020 – 14th International Conference on Solid State Chemistry (SSC 2020), Univerzita Alexandra Dubčeka v Trečíně.
 • 12.–13. 2. 2020 – Seminář doktorandů – Anorganické nekovové materiály 2020, Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha. Spolupořádala ČSS.
 • 10. 9. 2019 – 17th Conference on Electric Melting of Glass / 17. konference o elektrickém tavení skla, VŠCHT Praha.
 • 6.–7. 2. 2019 – Seminář doktorandů online – Anorganické nekovové materiály 2019, Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha. Spolupořádala ČSS.
 • 16.–21. 9. 2018 – 13th International Conference on Solid State Chemistry, Univerzita Pardubice.
 • 28.–30. 5. 2018 – 92. Glastechnische Tagung, Deutsche Glastechnische Gesellschaft, Bayreuth. Spolupořádala ČSS.
 • 13. 9. 2018 – 15th International Conference on Glass Producing Machines and Seminar on Metals in Glass Producing Technologies / XV. mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích. Spolupořadatelé: ČSS a Katedra sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci.
 • 7. 8. 2018 – Seminář doktorandů – Anorganické nekovové materiály 2018, Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha. Spolupořádala ČSS.