Conferences and Workshops

Planned Conferences and Workshops         

  • 2021 – Czech and Slovak Conference on Glass 2021 / Česká a Slovenská konference o skle 2021, Prague, organized by CGS. [web]

 

Past Conferences and Workshops

  • 24. a 25. 2. 2021 – Seminář doktorandů online – Anorganické nekovové materiály 2021, VŠCHT Prague, co-organized by CGS. [web]
  • 12.-13. 2. 2020 – Seminář doktorandů – Anorganické nekovové materiály 2020, VŠCHT Prague, co-organized by CGS. [web]
  • 6.-10. 9. 2020 – 14th International Conference on Solid State Chemistry (SSC 2020), Trenčín, Slovakia. [web]
  • 10. 9. 2019 – 17. Konference o elektrickém tavení skla [web]
  • 28.-30. 5. 2018 – 92. Glastechnische Tagung, Deutsche Glastechnische Gesellschaft, Bayreuth, Germany, co-organized by CGS. [web]
  • 16.-21. 9. 2018 – 13th International Conference on Solid State Chemistry, Pardubice University. [web]
  • 13. 9. 2018 – XV. konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích. [web]
  • 7. 8. 2018 – Anorganické nekovové materiály 2018 – seminář doktorandů. Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha, co-organized by CGS. [web]