Výbor České sklářské společnosti

 

Předseda výboru

Ing. Petr Beránek

 

Místopředseda výboru

Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

 

Vědecký tajemník

Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.

 

Tajemník

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.
Sekretariát České sklářské společnosti
Arbesova 66a
466 04 Jablonec nad Nisou
e-mail: secretary@czech-glass-society.cz

 

Členové výboru

Prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D.
Rudolf Hais
Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
Mgr. Hlaveš Milan, Ph.D.
MgA. Martin Hlubuček
Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
Jan Kubát
Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Ing. Jan Macháček, Ph.D.
Ing. Ivo Matoušek, Ph.D.
Prof. Dr. Ing. Petr Mošner
Marek Novák, MBA
Ing. František Novotný, CSc.
PhDr. Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
Ing. Josef Smrček, CSc.

 

Revizní komise

Ing. Tomáš Stloukal
Jana Hurníková
Ing. Viera Košíková