Výbor České sklářské společnosti

Předseda výboru

Ing. Petr Beránek

Místopředseda výboru

Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc

Vědecký tajemník

Prof. Ing. Aleš Helebrant CSc.

Tajemník

Ing. Jiří Matura
Sekretariát České sklářské společnosti
Arbesova 66a
466 04 Jablonec nad Nisou
mobil: 777 302 977
e-mail: matura.kokonin@seznam.cz

Členové výboru

Prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D.
Rudolf Hais
Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
Mgr. Hlaveš Milan, Ph.D.
Martin Hlubuček, Mg.A.
Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
Jan Kubát
Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Ing. Jan Macháček, Ph.D.
Ing. Ivo Matoušek, Ph.D.
Prof. Dr. Ing. Petr Mošner
Martina Motshagen
Marek Novák, MBA
Ing. František Novotný, CSc.
PhDr. Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
Ing. Josef Smrček, CSc.

Revizní komise

Ing. Tomáš Stloukal
Jana Hurníková
Ing. Viera Košíková