Ocenění udělovaná Českou sklářskou společností

Nejvýznamnějším oceněním České sklářské společnosti je čestné členství a Sklářská cena. Mimo to společnost oceňuje i nejlepší studentské práce středních uměleckých škol a vysokých škol s obory zaměřenými na sklo.

Čestné členství

Čestným členem se může stát významná osobnost, která má zásluhy o rozvoj vědy, techniky, umění a ekonomiky ve sklářství a o rozvoj činnosti Spolku. O udělení čestného členství rozhoduje výbor ČSS na základě návrhu členů. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků.

Čestnými členy České sklářské společnosti byli dosud jmenováni:

Ing. Julius Broul (1914–2009)

Vlastimil Dvořák (1924–2018)

prof. Ing. Jan Hlaváč, DrSc. (1926–2018)

prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc.

prof. Dr. rer. nat., Dr.-Ing. habil., Dr.-Ing. E.h., Helmut A. Schaeffer

 

Sklářská cena

Sklářskou cenu uděluje výbor České sklářské společnosti za zásluhy o rozvoj oboru skla na základě návrhu členů ČSS. Návrhy na kandidáty sklářské ceny přijímá tajemník pro udílení cen. Cena je udělována každý rok jedné osobě. Předání probíhá zpravidla během výroční schůze či konference ČSS a bývá spojeno s přednáškou laureáta. V minulých letech byli oceněni:

2019 – Ing. Petr Beránek – Teplice

2018 – Petr Novotný – Nový Bor

2017 – Ing. Jiří Koucký, CSc. – Jablonec n. N.

2016 – Rudolf Hais – Nový Bor

2015 – PhDr. Petr Nový – Jablonec n. N.

2014 – Akad. soch. Zdeňka Laštovičková – Železný Brod

2013 – Dr. Ing. Martin Míka – Praha

2012 – Doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc. – Praha

2011 – Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. – Pardubice

2010 – Ing. Milan Hřebíček, CSc. – Valašské Meziříčí

2009 – Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. – Praha

2008 – Prof. Akad. soch. Jiří Harcuba – Praha

2007 – Ing. Jaroslav Seifrt st. – Poděbrady

2006 – Prof. René Roubíček – Praha

2005 – Ing. Josef Smrček, CSc. – Praha

2004 – Ing. Vítězslav Křesťan, CSc. – Hradec Králové

2003 – RNDr. Petr Schill – Vsetín

2002 – Antonín Langhamer – Jablonec n. N.

2001 – Doc. Ing. Miloslav Bartuška, CSc. – Praha

2000 – Ing. Milan Hájek, CSc. – Praha

1999 – Ing. František Novotný, CSc. – Praha

1998 – Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc. – Praha

1997 – Ing. Miloš Bělohradský – Sázava nad Sázavou

1996 – Ing. Josef Chmelař – Vsetín

1995 – Ing. František Voldřich – Nový Bor

1994 – Vlastimil Dvořák – Nový Bor

1993 – Ing. Petr Schill, CSc. – Hradec Králové

1992 – Ing. Roland Kirsch, CSc. – Nový Bor

1991 – Ing. Jiří Matěj, CSc. – Praha

1990 – Ing. Karel Pešek – Nový Bor

1989 – Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc. – Praha

1988 – Ing. Milan Paleček – Hradec Králové

1987 – Prof. Ing. Ladislav Šašek, DrSc. – Praha

1986 – Ing. Ivan Fanderlík, CSc. – Hradec Králové

1985 – Doc. Ing. Zdeněk Strnad, CSc. – Praha

1984 – Ing. Antonín Smrček, CSc. – Teplice

1983 – Ing. Jaroslav Beránek – Praha

1982 – Ing. Ladislav Tuláček – Teplice

1981 – Prof. Ing. Jan Hlaváč, DrSc. – Praha

1980 – RNDr. Jan Voldán – Hradec Králové

1979 – Ing. Rudolf Pavlišta – Nový Bor

1978 – RNDr. Miloš Volf, CSc. – Sázava nad Sázavou

1977 – Prof. Ing. Dr. Milota Fanderlík – Hradec Králové

1976 – Prof. Ing. Jaroslav Staněk, DrSc. – Praha

 

Tajemník pro udílení cen

Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v. v. i.
Laboratoř anorganických materiálů
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika

e-mail: Jaroslav.Klouzek@vscht.cz