12.-13. 11. 2020 - Česká a Slovenská konference o skle, Praha

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi Vás informovat o tom, že Česká a slovenská konference o skle, plánovaná letos na 12. - 13. listopadu v Praze byla přesunuta na rok 2021. Věřím, že přesunutí, které bylo vynuceno vnějšími okolnostmi, nezpůsobí nikomu žádné problémy a povede nakonec k setkání, které svou kvalitou všechny účastníky uspokojí.

Za organizační výbor konference,

Ondrej Gedeon

Česká a slovenská konference o skle je tradiční konferencí, jejímž cílem je zprostředkovávat společenská a odborná setkávání mezi členy České a Slovenské sklářské společnosti a dalšími zájemci o sklářskou tematiku. V rámci svého odborného programu představí hlavní směry sklářského výzkumu a vývoje a poskytne platformu pro komunikaci mezi skláři z akademické i průmyslové sféry. Součástí konference bude i společný program s Asociací sklářského a keramického průmyslu, kde budou diskutovány aktuální problémy v průmyslu a školství.

Přejít na [webové stránky konference].