12.-13. 11. 2020 - Česká a Slovenská konference o skle, Praha

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi Vás informovat o tom, že Česká a slovenská konference o skle, plánovaná letos na 12. - 13. listopadu v Praze byla přesunuta na rok 2021. Věřím, že přesunutí, které bylo vynuceno vnějšími okolnostmi, nezpůsobí nikomu žádné problémy a povede nakonec k setkání, které svou kvalitou všechny účastníky uspokojí.

Za organizační výbor konference,

Ondrej Gedeon