12. a 13.2. 2020 - Seminář doktorandů - Anorganické nekovové materiály 2020

Tradiční seminář doktorandů na Ústavu skla a keramiky VŠCHT Praha spolupořádá ČSS. [web]