XVI. Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích

Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích se konají většinou pravidelně po třech letech. Tuto tradiční konferenci a seminář pořádá Česká sklářská společnost spolu s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci a nově i s Katedrou materiálu z téže univerzity. V důsledku pandemie COVID-19 se konference nekonala v roce 2021 a byla přesunuta na září roku 2023. Letos se bude konference spolu se seminářem konat ve středu 6. září 2023, opět na půdě Technické univerzity v Liberci a to u příležitosti 70. výročí založení Technické univerzity v Liberci a 60. výročí založení Katedry sklářských strojů a robotiky.

Více informací na: https://www.ksr.tul.cz/konference-2023