UPOZORNĚNÍ

POZOR! Od roku 2023 se po mnoha letech beze změn zvyšují roční členské příspěvky České sklářské společnosti, které schválila Členská schůze ČSS dne 11. 11. 2022 takto:

individuální člen, člen výtvarné sekce a člen pobočky: 600,- Kč
důchodce a student: 300,- Kč

ATTENTION! From 2023 onwards, after many years of no changes, the annual membership fees of the Czech Glass Society will be increased as follows:

individual member, member of the art section and member of the branch: 600,- CZK
pensioner and student: 300,- CZK