HOT! HOT! HOT!

Srdečně zveme na excelentní výstavu v Národním technickém muzeu v Praze, která popisuje cestu skla, keramiky a porcelánu od surovin, přes nástroje a vybavení až po výrobky na příkladech současné nabídky v příslušných oborech. Výstava vznikla u příležitosti Mezinárodního roku skla 2022 a k 30. výročí založení Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 

We cordially invite you to an excellent exhibition at the National Technical Museum in Prague, which describes the journey of glass, ceramics and porcelain from raw materials, through tools and equipment to products, using examples of what is on offer in the respective fields today. The exhibition was created on the occasion of the International Year of Glass 2022 and the 30th anniversary of the Association of the Glass and Ceramic Industry of the Czech Republic.