Konference „Sklo a světlo “ – osvětlovací a optické sklo

čtvrtek 5. září 2024, Technická univerzita v Liberci

Mezinárodní konference Sklo a světlo – osvětlovací a optické sklo se koná poprvé u příležitosti 300. výročí od zahájení výroby osvětlovacího skla v severočeském regionu. Tuto konferenci pořádá Česká sklářská společnost spolu s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci a se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Kamenickém Šenově.

Internetové stránky: [www]

Informace o konferenci: [PDF]

Program konference: [PDF]

XVI. Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích

Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích se konají většinou pravidelně po třech letech. Tuto tradiční konferenci a seminář pořádá Česká sklářská společnost spolu s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci a nově i s Katedrou materiálu z téže univerzity. V důsledku pandemie COVID-19 se konference nekonala v roce 2021 a byla přesunuta na září roku 2023. Letos se bude konference spolu se seminářem konat ve středu 6. září 2023, opět na půdě Technické univerzity v Liberci a to u příležitosti 70. výročí založení Technické univerzity v Liberci a 60. výročí založení Katedry sklářských strojů a robotiky.

Více informací na: https://www.ksr.tul.cz/konference-2023

 

7. konvent WEC 2023

Praha bude poprvé v historii pořadatelství hostit Světový inženýrský konvent (World Engineers Convention). Jde o nejvýznamnější aktivitu Světové federace inženýrských organizací (the World Federation of Engineering Organizations - WFEO), která je pořádána každé čtyři roky v různých kontinentech jako největší světové setkání inženýrů, vědců, techniků, studentů, zástupců univerzit, průmyslu, výzkumu, mediální a politické sféry s počty účastníků více než 3000.

UPOZORNĚNÍ

POZOR! Od roku 2023 se po mnoha letech beze změn zvyšují roční členské příspěvky České sklářské společnosti, které schválila Členská schůze ČSS dne 11. 11. 2022 takto:

individuální člen, člen výtvarné sekce a člen pobočky: 600,- Kč
důchodce a student: 300,- Kč

ATTENTION! From 2023 onwards, after many years of no changes, the annual membership fees of the Czech Glass Society will be increased as follows:

individual member, member of the art section and member of the branch: 600,- CZK
pensioner and student: 300,- CZK

Ústav fotoniky a elektroniky se aktivně účastní České a slovenské konference o skle

Nenechte si ujít tradiční konferenci na téma sklo. Přijďte si poslechnout přednášku ÚFE nebo se zúčastněte labtour do laboratoří výzkumu technologie optických vláken ÚFE. V rámci odborného programu zazní mj. příspěvky vědeckých pracovníků Ivana Kašíka (Pokroky v oblasti optických vláken) a Jana Mrázka (Sklo-keramické luminofory pro krátkou a střední infračervenou oblast).

Pages