Výjezdní zasedání výboru ČSS ve Světlé n. S. (fa BoMa)