Česká a slovenská konference o skle

 


Program   •   Důležité termíny   •   Registrace   •   Postery   •   Místo konání   •   Ubytování   •   Vědecký výbor   •   Organizační výbor   •   Kontakt


 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi informovat vás o tom, že Česká a slovenská konference o skle, plánovaná na 12.–13. listopadu 2020 v Praze, byla přesunuta na rok 2022. Věřím, že přesunutí, které bylo vynuceno vnějšími okolnostmi, nezpůsobí nikomu žádné problémy a povede nakonec k setkání, které svou kvalitou všechny účastníky uspokojí.

Za organizační výbor konference

Ondrej Gedeon

 


 

Česká a slovenská konference o skle je tradiční konferencí, jejímž cílem je zprostředkovávat společenská a odborná setkávání mezi členy České a Slovenské sklářské společnosti a dalšími zájemci o sklářskou tematiku. V rámci svého odborného programu představí hlavní směry sklářského výzkumu a vývoje a poskytne platformu pro komunikaci mezi skláři z akademické i průmyslové sféry. Součástí konference bude i společný program s Asociací sklářského a keramického průmyslu, kde budou diskutovány aktuální problémy v průmyslu a školství.

 

 

Program


Program bude tvořen vyzvanými přednáškami pokrývajícími současný výzkum v oblasti skelných a amorfních materiálů. Jeden programový blok bude vyhrazen diskusím ve formě kulatých stolů spolupořádanými s Asociací sklářského a keramického průmyslu.

Součástí konferenčního programu je Valná hromada České sklářské společnosti.

 

Důležité termíny

 

Registrace

[ Online registrační formulář ] - v případě nejasností či nesnází kontaktujte Jana.Hurnikova@vscht.cz

 

Postery

Součástí konference bude také posterová sekce.

 

Místo konání a ubytování

 

 

Vědecký výbor


Ondrej Gedeon (předseda)

Aleš Helebrant

Vlastimil Hotař

Marek Liška

Ladislav Koudelka

Jan Macháček

Petr Mošner

 

 

Organizační výbor


Petr Beránek

Jana Hurníková

Tadeáš Gavenda 

Ondrej Gedeon (předseda)

Jan Macháček

Marek Novák

Peter Šimurka

 

 

Kontakt


Jana Hurníková

Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha

Technická 5

166 28 Praha 6

Jana.Hurnikova@vscht.cz

Tel.: +420 220 444 134