Pozvánka na náhradní členskou schůzi ČSS - 14. září 2018 v Praze

Po oficiálním programu bude předána „Sklářská cena za rok 2017“ a uskuteční se časově neomezená přednáška laureáta „Sklářské ceny“ Ing. Jiřího Kouckého, CSc. „Světlo ve skle aneb historie skleněného šatonu“ i další přednášky na aktuální témata.

Program:
1. Zahájení náhradního zasedání členské schůze – předseda výboru ČSS Ing. Petr Beránek
2. Volba návrhové komise – prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.
3. Schválení programu předloženého návrhovou komisí – L. Koudelka
4. Zpráva o činnosti ČSS za rok 2017 a program na další období – P. Beránek
5. Projednání a schválení zprávy o činnosti a programu na další období – L. Koudelka
6. Zpráva o hospodaření za rok 2017 – Ing. Jiří Matura
7. Zpráva revizní komise o hospodaření ČSS v roce 2017– Ing. Tomáš Stloukal
8. Projednání a schválení zprávy revizní komise – L. Koudelka
9. Projednání a schválení zprávy o hospodaření za rok 2017 – L. Koudelka
10. Informace o hospodaření za leden až srpen 2018 – J. Matura
11. Vzetí informace o hospodaření v roce 2018 na vědomí – L. Koudelka
12. Ukončení náhradního zasedání členské schůze – předseda výboru P. Beránek

Náhradní zasedání členské schůze se koná 14. září 2018. od 10.00 hod. v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (sál č. 318), Novotného lávka 5, Praha 1.

Ing. Petr Beránek - předseda výboru ČSS

Ing. Jiří Matura - organizační tajemník