Pozvánka na členskou schůzi České sklářské společnosti dne 16. října 2017

P O Z V Á N K A
na náhradní zasedání členské schůze České sklářské společnosti dne 16, října 2017

1. Zahájení členské schůze – předseda výboru ČSS Ing. Petr Beránek
2. Volba návrhové a volební komise – prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.
3. Schválení programu předloženého návrhovou komisí – L. Koudelka
4. Zpráva o činnosti ČSS za léta 2014-2016 a program na další období – P. Beránek
5. Projednání a schválení zprávy o činnosti a programu na další období – L. Koudelka
6. Zpráva o hospodaření za rok 2016 – Ing. Jiří Matura
7. Zpráva revizní komise o hospodaření ČSS v roce 2016– Ing. Tomáš Stloukal
8. Projednání a schválení zprávy revizní komise – L. Koudelka
9. Projednání a schválení zprávy o hospodaření za rok 2016 – L. Koudelka
10. Informace o hospodaření za 1.-3. čtvrtletí 2017 – J. Matura
11. Vzetí informace o hospodaření v roce 2017 na vědomí – L. Koudelka
12. Tajná volba členů výboru a revizní komise ČSS – prof. Ing. Petr Mošner, Dr.
13. Ukončení členské schůze – předseda výboru P. Beránek

Po oficiálním programu bude předána „Sklářská cena za rok 2016“ a uskuteční se přednášky na aktuální témata

Náhradní zasedání členské schůze se koná 16. října 2017. od 10.00 hod. v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (sál č. 315) , Novotného lávka 5, Praha 1.