Členská schůze České sklářské společnosti

Pondělí 26. září 2016 od 10.00 hodin v budově Českého svazu vědeckotechnických společností, sál 318, Novotného lávka 5, Praha 1.
[Pozvánka]

Program schůze:

  1. Projednání a schválení zprávy výboru o činnosti v roce 2015 a programu na další období
  2. Projednání a schválení zprávy revizní komise o hospodaření ČSS v roce 2015
  3. Schválení zprávy o hospodaření České sklářské společnosti za rok 2015
  4. Informace o hospodaření České sklářské společnosti za leden až srpen 2016
  5. Doplnění výboru České sklářské společnosti
  6. R ů z n é
  7. MgA. Martina Kulhavá „Informace o realizaci projektu „Cesty skla“
  8. Ing. Josef Smrček, CSc. promítání na téma „Žhavé sklo ve fotografii“
  9. Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.“ Informace o konferenci ESG a SGT ve Sheffieldu“