Odešel Vlastimil Dvořák

V pondělí dne 29. ledna 2018 zemřel ve věku 93 let pan Vlastimil Dvořák, sklář tělem i duší, ale zejména dobrý člověk, s kterým byla radost se setkat, neboť jeho elán činorodost a životní optimismus jej provázely celý život a byly v pravém slova smyslu zdravě nakažlivé. Uměl ukazovat cestu, zmenšovat překážky a kamarádům, kolegům a žákům dával optimismus a rozdával dobrou náladu a úsměv v každé situaci. Jako skvělý a laskavý člověk nám bude chybět.