Ocenění udělovaná Českou sklářskou společností

Nejvýznamnějším oceněním České sklářské společnosti je čestné členství a Sklářská cena. Mimo to společnost oceňuje i nejlepší studentské práce středních uměleckých škol a vysokých škol s obory zaměřenými na sklo.

Čestné členství
Čestným členem se může stát významná osobnost, která má zásluhy o rozvoj vědy, techniky, umění a ekonomiky ve sklářství a o rozvoj činnosti Spolku. O udělení čestného členství rozhoduje výbor ČSS na základě návrhu členů. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků

Sklářská cena
Sklářskou cenu uděluje výbor České sklářské společnosti za zásluhy o rozvoj oboru skla na základě návrhu členů ČSS. Návrhy na kandidáty sklářské ceny přijímá tajemník pro udílení cen. Cena je udělována každý rok jedné osobě. Předání probíhá zpravidla během výroční schůze či konference ČSS a bývá spojeno s přednáškou laureáta.
V minulých letech byli oceněni:

2017 - Ing. Jiří Koucký, CSc. - Jablonec n. N.
2016 - Rudolf Hais - Nový Bor
2015 - PhDr. Petr Nový - Jablonec n. N.
2014 - Akad. soch. Zdeňka Laštovičková - Železný Brod
2013 - Dr. Ing. Martin Míka - Praha
2012 - Doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc. - Praha
2011 - Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. - Pardubice
2010 - Ing. Milan Hřebíček, CSc. - Valašské Meziříčí
2009 - Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. - Praha
2008 - Prof. Jiří Harcuba - Praha
2007 - Ing. Jaroslav Seifert - Poděbrady
2006 - Prof. René Roubíček - Praha
2005 - Ing.Josef Smrček, CSc. - Praha
2004 - Ing. Vítězslav Křesťan, CSc. - Hradec Králové
2003 - RNDr. Petr Schill - Vsetín
2002 - Antonín Langhammer - Jablonec n. N.
2001 - Doc. Ing. Miloslav Bartuška, CSc. - Praha
2000 - Ing. Milan Hájek, CSc. - Praha
1999 - Ing. František Novotný, CSc. - Praha
1998 - Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc. - Praha
1997 - Ing. Miloš Bělohradský - Sázava nad Sázavou
1996 - Ing. Josef Chmelař - Vsetín
1995 - Ing. František Voldřich - Nový Bor
1994 - Vlastimil Dvořák - Nový Bor
1993 - Ing. Petr Schill, CSc. - Hradec Králové
1992 - Ing. Roland Kirsch, CSc. - Nový Bor
1991 - Ing. Jiří Matěj, CSc. - Praha
1990 - Ing. Karel Pešek - Nový Bor
1989 - Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc. - Praha
1988 - Ing. Milan Paleček - Hradec Králové
1987 - Prof. Ing. Ladislav Šašek, DrSc. - Praha
1986 - Ing. Ivan Fanderlík, CSc. - Hradec Králové
1985 - Doc. Ing. Zdeněk Strnad, CSc. - Praha
1984 - Ing. Antonín Smrček, CSc. - Teplice
1983 - Ing. Jaroslav Beránek - Praha
1982 - Ing. Ladislav Tuláček - Teplice
1981 - Prof. Ing. Jan Hlaváč, DrSc. - Praha
1980 - RNDr. Jan Voldán - Hradec Králové
1979 - Ing. Rudolf Pavlišta - Nový Bor
1978 - RNDr. Miloš Volf, CSc. - Sázava nad Sázavou
1977 - Prof. Ing. Dr. Milota Fanderlík - Hradec Králové
1976 - Prof. Ing. Jaroslav Staněk, DrSc. - Praha

Tajemník pro udílení cen:

Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
Laboratoř anorganických materiálů
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
e-mail: Jaroslav.Klouzek@vscht.cz