Konference a semináře

Plánované konference a semináře

  • 28.-30.5.2018 - 92. Glastechnische Tagung, Deutsche Glastechnische Gesellschaft, Bayreuth. Spolupořádá ČSS. [web]
  • 16.-21.9.2018 - 13th International Conference on Solid State Chemistry. Univerzita Pardubice. [web]
  • 13. září 2018 - XV. konference „Sklářské stroje“ a seminář „Kovy ve sklářských technologiích“. [web]

 

Proběhlé konference a semináře

  • 7. 8. 2018 - Anorganické nekovové materiály 2018 - seminář doktorandů. Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha. Spolupořádá ČSS. [web]